Novinky

     • Fotky z Vánočního koncertu

     • Milí rodiče a přátelé školy, tento týden proběhl tradiční Vánoční koncert v Hotelu Centrál. Vzhledem k aktuálním opatřením se ho účastnili žáci základní školy a i hostů nebylo tolik. Koncert jsme zároveň přenášeli online skrze platformu Youtube. Přenos si můžete ze záznamu pustit ZDE.

      Na naší Facebookové stránce najdete album fotek z koncertu.

      Děkujeme za vaši přízeň! :)

     • Vánoční pozdrav

     • V Nové Pace 17. prosince 2021

      Milí rodiče a přátele školy,

      do konce roku již mnoho dní nezbývá. Přála bych si potkat se s každým z vás, popřát vám k svátkům a k novému roku. Realita je však taková, že s některými se potkám určitě, ale s většinou z vás se už v nejbližších dnech neuvidím. 

      Proto bych vám všem chtěla vyjádřit svou radost z toho, že jsme od září mohli děti řádně vzdělávat ve škole (když nepočítám jeden výpadek), že jsme i vás, rodiče, mohli ve škole běžně potkávat, protože i vy sem patříte. A také že znovu můžeme s dětmi zpívat, cvičit a pilně pracovat.

      Velice si vážím naší vzájemné podpory a součinnosti, úcty a ochoty si vzájemně naslouchat, komunikovat, zdvořile hledat řešení do situací, které život ve škole přináší, aby byly vždy ku prospěchu dítěte.

      Stále vkládáme do dětí, že jsou jedinečné, Bohem obdarované. Toužíme po tom, aby se každý rozvíjel, dělal pokroky dle možností, které má. Moc nám záleží na tom, aby každý žák Brány mohl prožívat úspěch a poznal, že pracovat pilně a poctivě se vyplácí, že to přináší výsledky. Z duše se nám příčí srovnávání dětí mezi sebou, trestání špatnými známkami či ponižováním. Na druhé straně také víme, že děti nejsou andělé, že jim velice prospívá řád, jasná pravidla a stará, dobrá kázeň. Také máme na paměti, že v mnoha výchovných postupech se výsledky nedostaví hned, ale až za delší dobu. 

      Dále bych vás, rodiče, chtěla ujistit v tom, že když jste dostali od Pána Boha děti, získali jste také moudrost a veškeré vybavení pro to, jak své děti vychovávat a vést. Prosím, nedejte se zviklat různými moderními vlivy a nepedagogickými směry, které se sice mohou tvářit zajímavě, ale v důsledku škodí. Tradiční křesťanské hodnoty jako úcta, pokora, vděčnost, odpuštění a poslušnost se mohou zdát zastaralé, ale je tomu přesně naopak. Jsou stále aktuální, bezpečné a perspektivní.

      Závěrem vás chci pozvat i s vašimi dětmi na Dětskou vánoční slavnost Jednoty bratrské v neděli 19. 12. v 9.00 v Centrálu. Přeji vám, abyste prožili radostné Vánoce, zvenku ničím nezkalené, šťastné a pohodové. V novém roce 2022 buďte zdraví, stateční, mějte se spolu rádi, užívejte si přátelství a zázemí rodiny a také školy. 

      Mgr. Dana Kašparová, ředitelka

     • Rodičovské schůzky

     • Vážení rodiče, zítra 15. 9. 2021 vás zveme na první rodičovské schůzky v tomto školním roce. Těšíme se, že se s vámi opět shledáme osobně v co nejhojnějším počtu.

     • Informace k návratu předškoláků a 1. stupně

     • Dne 12. 4. nastoupí všichni žáci 1.- 5. ročníku a předškoláci posledního povinného ročníku MŠ k prezenčnímu vzdělávání a budou pokračovat bez rotační výuky. 

      V běžném provozu bude otevřena školní družina a školní jídelna. Pokud dítě onemocní, nezapomeňte si odhlásit stravu.

      Žáci ZŠ budou potřebovat roušky, děti MŠ nikoliv. 

      Všichni budou citlivě testováni s pomocí svých učitelů 2x týdně před začátkem vyučování ve škole. Věříme, že to naše děti dobře zvládnou, pro školy byly vybrány testy vstřícné dětem. Při testování dětí MŠ a 1. – 3. r. ZŠ mohou asistovat rodiče. Více informací včetně častých dotazů naleznete na stránce MŠMT: https://testovani.edu.cz/pro-rodice .

      Tělesná výchova, plavání a zpěv se nebude vyučovat. 

      Vstup třetích osob v době provozu školy nebo družiny není umožněn, pouze v důvodných případech.

      Všichni učitelé se na děti moc těší!

      Rádi bychom Vás ještě informovali, že „testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.“ 

     • Pro 3.-5. ročník

     • Dobrý den,

      chci opět pozvat děti na akci: 

      Dětská bohoslužba aneb Setkání s písničkami, příběhy a soutěžemi. 
      Je cenné se vidět nejen na monitoru, ale i osobně (v malých skupinách a podle
      předpisů). S sebou si nic brát nemusíte. 
      Kdy: každý čtvrtek od 13,00 do 14,30 ve velkém sálu hotelu Centrál
      Účast je dobrovolná.

      Dnešní kontrola z hygieny (KHS, pracoviště Jičín) proti pořádání akce nic nenamítala.☺

       

      Na setkání se těší

      Milda Fanta

       

     • Informace o školní jídelně

     • Od 1. března 2021 bude kancelář školní jídelny pro strávníky otevřena:

      Pondělí  11:30 hodin -12:30 hodin

      Úterý     11:30 hodin - 12:30 hodin

      Čtvrtek  11:30 hodin - 12:30 hodin

      Vchod do kanceláře z parkoviště.

      Hotovostní platby stravného:

      Probíhají v kanceláři školní jídelny (vchod do kanceláře z parkoviště)

      25. 3. 2021 11:00 hodin -13:00 hodin

      29. 4. 2021 11:00 hodin -13:00 hodin

      27. 5. 2021 11:00 hodin -13:00 hodin

      24. 6. 2021 11:00 hodin -13:00 hodin