• O MŠ

    • Mateřská škola je otevřena všem dětem bez rozdílu. Jde o školu rodinného typu, která je založena na fungující spolupráci rodič – dítě – učitel, respektuje individuální přístup ke každému dítěti. Děti se vzdělávají v některých činnostech společně, v jiných odděleně v závislosti na počtu přítomných dětí a jejich věkovém rozložení. Každé ráno začíná společným zahájením dne, kde jsou společně všechny děti. Tam mají možnost přijít také rodiče i veřejnost.

     Mateřská škola zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a všestranný rozvoj jeho osobnosti. Navazuje na výchovu v rodině a v součinnosti s ní zajišťuje rozvíjení dětských schopností a dovedností tak, aby byla respektována dětská individualita. Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „KLÍČ“ (K - komunikace, L - laskavé vztahy, I – individuální přístup, Č – činorodost).

    • Odpolední aktivity

    • Pondělí

     POHYBOVKY" - p.uč. Petra K.


     Úterý

     PŘEDŠKOLÁCI - pro 5-6/7 leté děti, všeobecná školní příprava, p.uč. Petra M.


     Středa

     ZPĚVÁČCI hudebně pohybové aktivity, rodiče a ostatní vítáni


     Čtvrtek

     ŠPANĚLŠTINA - p.uč. Pavla

      

     Přihlášky – do konce září, formuláře v MŠ; cena pro dítě 20,- Kč/den.

  • Kontakty

   • BRÁNA, základní škola a mateřská škola
   • kancelar@zsmsbrana.cz
   • 734 174 832
   • Heřmanická 340
   • Tel. ZŠ: 734 174 832
   • Tel. MŠ: 734 174 833
   • IČ: 71340947
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje