Profil školy

  • Brána, základní škola a mateřská škola je zapsána do rejstříku škol a školských zařízení od 1. 9. 2008 jako plně organizovaná škola s 1. a 2. stupněm. Zřizovatelem je Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace. 

   Škola i školka je založena na principech křesťanství předávaných především osobním přístupem pracovníků. Škola je otevřena pro všechny děti nehledě na otázky víry. Naším specifikem je důraz na pravidelnou, praktickou a aktivní spolupráci rodič – žák – učitel. Bez ní by tato škola ani nevznikla. To, že naše škola má podtitul „s estetickým zaměřením“ znamená, že chceme v dětech větší mírou podporovat vztah k hudbě, tvořivosti a přírodě.

   Hlavní předností naší školy je práce s dětmi v malém kolektivu do 15 dětí ve třídě. Jde nám o individuální přístup ke každému dítěti. V tomto ohledu jsme školou rodinného typu. 

   Jak základní tak i mateřská škola mají zajištěn veškerý servis jako ostatní školy – školní družina a školní jídelna přímo ve své budově.

   Máme velkou radost, že můžeme učit děti zcela svobodně, v pokojné atmosféře a za velké podpory rodičů a Jednoty bratrské. Přejeme si, aby naše nová škola (zrekonstruovaná a otevřená 4. 9. 2017) byla oázou radosti a pokoje, souhrou důslednosti a laskavosti, aby pevně pokračovala v tradici českého školství, založeného na učení biskupa Jednoty bratrské Jana Ámose Komenského. 

   Mgr. Dana Kašparová,
   ředitelka