Školní jídelna

    • Školní jídelna

    • V září 2017 zahájila provoz nová školní jídelna, Heřmanická 340, Nová Paka. 

     Telefonní číslo školní jídelny: 

     773 785 165 (nejlépe sms)

     Přihlášky a odhlášky stravy nejpozději do 13h předchozího dne na tel. číslo jídelny nebo

     e-mail: jidelnabrana@gmail.com

     Hotovostní úhrady stravného na LEDEN proběhnou

     v KANCELÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNY

     16.12.2020 od 10:30 do 11:15 h

     Informace pro rodiče žáků ZŠ:

     Prezenční výuka pro všechny ročníky od 30.11.2020

     Žáci všech ročníků se vrací od 30.11.2020 k prezenční výuce. Od tohota data jsou automaticky přihlášeni ke stravování. V případě potřeby tedy případně stravu odhlašte.

     Zůstává ale možnost obědy odebírat za dotovanou cenu (bez režijních nákladů) za následujících podmínek:

     • odběr bude probíhat prostřednictvím jídlonosičů
     • jídlonosič dodejte do škol.jídelny 1. stravný den v rozmezí 8 - 8:15 h
     • ideálně doporučujeme mít 2 jídlonosiče, které si budete při odběru stravy střídat, jinak je možné každý den v rozmezí 8 – 8:15 h dodávat čistý jídlonosič
     • výdejní doba naplněných jídlonosičů pro žáky ZŠ je stanovena na 12:00 – 12:30 hod
     • přihlášky/odhlášky jako doposud do 13h předchozího dne

     Informace pro cizí strávníky:

     Vzhledem k hygienickým opatřením žádáme o důsledné respektování času odběru stravy v rozmezí 11:00 - 11:20 h. 

     Je nutné, aby měl každý strávník 2 podespsané jídlonosiče. První jídlonosič prosím dodejte do školní jídelny nejpozději první stravný den do 8h. Při vyzvednutí naplněného jídlonosiče, necháte druhý jídlonosič na připraveném stolku u vchodu do školní jídelny na následující den.

     Preferujeme platby formou souhlasu k inkasu pro číslo účtu školní jídelny 2801237357/2010  V případě dotazů napište na e-mail: kancelar@zsmsbrana.cz.

     Jídelní lístky:        

     Jídelní lístek 23.11.-27.11.2020     

     Jídelní lístek 30.11.-4.12.2020                                                    

     Stravné od 1.9.2020
     Oběd MŠ do 6 let 24,-
     Oběd MŠ a ZŠ 7-10 let 28,-
     Oběd ZŠ 11-14 let 31,-
     Oběd ZŠ od 15 let 32,-
     Oběd cizí strávníci 72,-
     Přesnídávka 3-6 let   8,-
     Přesnídávka 7-10 let 12,-
     Přesnídávka 11-14 let 14,-
     Přesnídávka 15 a více 16,-
     Odpol. svačina MŠ  8,-

      

     Možnost odběru obědů pro veřejnost. 

     Cena za oběd od 1.9.2020 činí 72,-.  

     Výdej obědů do 11:00 - 11:20 hod. 

     Přihlášení strávníka:

     Strávník se přihlásí ke stravování v kanceláři ZŠ, kde vyplní přihlášku ke stravování a nahlásí způsob úhrady stravného.

     Vnitřní řád školní jídelny a tiskopis přihlášky ke stravování naleznete v sekci dokumetny.

     Číslo účtu školní jídelny:
     280 123 7357 / 2010

  • Kontakty

   • BRÁNA, základní škola a mateřská škola
   • kancelar@zsmsbrana.cz
   • 734 174 832
   • Heřmanická 340
   • Tel. ZŠ: 734 174 832
   • Tel. MŠ: 734 174 833
   • IČ: 71340947
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje