Novinky

     • Návrat nejmladších žáků k prezenční výuce!

     • Dne 18. 11. 2020 nastoupí 1. a 2. ročník ZŠ. V provozu je školní družina a školní jídelna. Zpěv a sportovní činnosti jsou zakázány, ale budou probíhat časté vycházky na čerstvém vzduchu. Nezapomeňte nosit roušky a teplé oblečení do tříd z důvodu častého větrání. 

     • Oznámení školní jídelny

     • Žáci 1. a 2. třídy se vrací od 18.11.2020 k prezenční výuce. Od tohota data jsou automaticky přihlášeni ke stravování. V případě potřeby tedy prosíme o připadné odhlášení.

     • Zásady ohleduplného chování o podzimních prázdninách

     • Milí žáci, vážení rodiče,

      přejeme Vám příjemné prožití podzimních prázdnin. V příloze naleznete letáky pro děti od MŠMT, děkujeme, že si společně o zásadách ohleduplného chování v dnešní době promluvíte.

     • Oznámení MŠ od 26.10. do 30.10. 2020

     • Vzhledem ke všem okolnostem bude od 26. do 30.10. MŠ zavřena.

      Školní jídelna bude vařit pro veřejnost, dotované obědy pro děti ze školky lze odebírat po objednání na tel.školní jídelny. Jinak se všem dětem stravné automaticky odhlašuje.

      Od listopadu si stravné odhlašujte dle vlastní potřeby.

      Děkujeme za pochopení.

     • Výtvarná soutěž

     • Výtvarná soutěž se NERUŠÍ! 

      Pouze termín vernisáže, výstavy a dne otevřených dveří se posouvá na dobu, kdy se děti vrátí do školy. Jakmile tento termín bude známý, zveřejníme na webu nová data. Do zítřka 16. 10. přijímáme práce dětí. Nezapomeňte připsat na zadní stranu jméno, třídu a školu.

      Těšíme se!

     • Oznámení pro rodiče MŠ

     • 14.10. - 23.10.2020 je provoz MŠ od 7,30 do 16,20

      SOKOLOVNA nebude, pokračování v listopadu

      PLAVÁNÍ přerušeno, pokračování dle možností

     • Opatření k distančnímu vzdělávání od 14.10.2020

     •  Vážení rodiče,

      s lítostí oznamujeme, že od 14. 10. 2020 začíná i na naší škole distanční výuka, která je pro žáky obou stupňů ZŠ povinná. Pokud by se žáci nemohli účastnit prezenční on-line výuky, jsou rodiče povinni žáky omlouvat pomocí školního systému EduPage, tak jak je uvedeno v aktualizovaném školním řádě. 

      Plánovaný návrat do škol je 2. 11. 2020. 

      1. stupeň ZŠ

      Na prvním stupni komunikují s žáky třídní učitelé, kteří na základě domluvy zvolí nejvhodnější způsob práce. Kontrolujte prosím pravidelně své mailové schránky a zprávy ve školním systému.

      2. stupeň ZŠ

       Žáci druhého stupně se budou vzdělávat podle nového rozvrhu, který je přístupný přes webové stránky školy a systém EduPage. On-line výuka probíhá denně v hodinových blocích 8:00-9:00, 10:00-11:00 a 13:00-14:00 a skládá se jak z prezenční účasti, tak i ze samostatné práce dětí. Povinností žáků je účastnit se on-line setkání v určených časech a v časech určených pro samostatnou práci se věnovat zadaným úkolům pomocí Google Učebny (Classroom). Žáci musí úkoly odevzdávat v zadaných termínech i pokud jsou z prezenční on-line výuky omluveni.

      Nový rozvrh je oproti standardnímu rozvrhu značně zkrácený — do volných časů v rozvrhu mohou rodiče podle své úvahy zařadit další činnosti (pomoc s domácností, hru na hudební nástroje, samostatnou četbu, práci na dobrovolných úkolech apod.) I ze zdravotního hlediska bychom neradi, aby žáci trávili celé dopoledne sezením u počítače.

      V případě jakýchkoliv problémů se na nás neváhejte obrátit:

      • V případě technických problémů  (s přihlašováním, odevzdáváním úkolů) kontaktujte Judu Kaletu (juda.kaleta@zsmsbrana.cz)

      • V případě problémů s konkrétním předmětem kontaktujte příslušného vyučujícího.

      • V případě problémů s docházkou kontaktujte třídního učitele. 

     • Oznámení k provozu školní jídelny

     • Informace pro rodiče žáků ZŠ:

      Oznámení ke stravování během distanční výuky od 2.11.2020 do odvolání

      Na výše uvedené období jsou žáci ZŠ hromadně ze stravy odhlášeni.

      Zůstává ale možnost obědy odebírat za dotovanou cenu (bez režijních nákladů) za následujících podmínek:

      • odběr bude probíhat prostřednictvím jídlonosičů
      • jídlonosič dodejte do škol. jídelny 1. stravný den v rozmezí 8 – 8:15 h
      • ideálně doporučujeme mít 2 jídlonosiče, které si budete při odběru stravy střídat, jinak je možné každý den v rozmezí 8 – 8:15 h dodávat čistý jídlonosič
      • výdejní doba naplněných jídlonosičů pro žáky ZŠ je stanovena na 12:00 – 12:30 hod

       

      Informace pro cizí strávníky:

      Vzhledem k hygienickým opatřením žádáme o důsledné respektování času odběru stravy v rozmezí 11:00  11:20 h. 

      Je nutné, aby měl každý strávník 2 podespsané jídlonosiče. První jídlonosič prosím dodejte do školní jídelny nejpozději první stravný den do 8h. Při vyzvednutí naplněného jídlonosiče, necháte druhý jídlonosič na připraveném stolku u vchodu do školní jídelny na následující den.

      Preferujeme platby formou souhlasu k inkasu pro číslo účtu školní jídelny 2801237357/2010  V případě dotazů napište na e-mail: kancelar@zsmsbrana.cz.

     • Oznámení k mimořádnému opatření o distanční výuce

     • Vážení rodiče,

      po konzultacích se školským odborem Královéhradeckého kraje máme schváleno, že naše škola nemusí dělit 2. stupeň (početně odpovídá velikosti 1 třídy). Tedy po celé 2 týdny - od 12. 10. budou chodit všichni žáci 6. - 9. ročníku.

      Platí proto, že od pondělí 12. 10. 2020 se prezenčně vzdělává stále celý 2. stupeň ZŠ.

      Podzimní prázdniny začnou dříve - 26. 10. a potrvají do 30. 10. 

     • Informace pro rodiče ZŠ a MŠ k zahájení šk. r. 2020-21

     • Do budovy školy nevstupují děti, žáci a dospělí s příznaky infekčního onemocnění.

      Hygienická pravidla

      U vstupu do budovy a v každé třídě jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. Po příchodu do budovy pověřený ped. pracovník zajistí dezinfekci rukou u každého dítěte, žáka. Rodiče dětí MŠ se zdržují pouze v šatně a po nezbytně nutnou dobu. 

      Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19

      1. Zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních.
      2. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, svalů, kloubů, průjem ztráta chuti a čichu). Zákonní zástupci dětí, žáků, u kterých se kterýkoli z těchto příznaků objeví, budou okamžitě telefonicky kontaktováni za účelem převzetí dítěte. 
      3. Děti a žáci s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění v důsledku chronického či alergického onemocnění mohou vstoupit do školy, pokud prokáží, že netrpí infekční nemoci (doklad lékaře).

      Školní stravování

      1. Roznášení a chystání nádobí, příborů pro děti a žáky provádějí pouze pověřené osoby. 
      2. Cizí strávníci se nestravují v budově, pro výdej stravy je vyčleněn čas i prostor.
      3. Do místnosti školní jídelny nevstupují rodiče ani cizí osoby. Komunikují s jídelnou pouze telefonicky (sms nebo tel. hovor).
     • Poděkování

     • Milí rodiče,

      chtěli bychom Vám ještě jednou poděkovat za to, že jste se tento rok stali nečekaně také učiteli a se ctí se svého nového úkolu zhostili. I Vám teď nastávají prázdniny, a proto doufáme, že si během nich dobře odpočinete a naberete nových sil. 

      Tým učitelů ZŠ Brána

     • Angličtina s Nepálci

     • Tento a minulý týden měli starší žáci druhého stupně možnost v rámci anglického jazyka telefonovat se žáky nepálské mezinárodní školy Shristi Academy v Kahmándú. Mohli se dozvědět o životě v Nepálu a zároveň jim trochu představit, jak my žijeme v České republice. Byla to skvělá zkušenost jak jazykově, tak kulturně.

     • Vysvědčení

     • Ukončení školního roku 2019/2020 proběhne 25. 6. 2020 pro první stupeň od 8:00 a pro druhý stupeň od 9:00.

      Kromě předávání vysvědčení také proběhne focení tříd. Předpokládaný konec do 12:00.

      Prosíme žáky, kteří se aktuálně neúčastní prezenční výuky a přijdou 25. 6., aby donesli podepsané prohlášení, které je ke stažení níže.

      Cestne_prohlaseni_priloha.pdf

     • Sdělení informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejích podmínkách

     • Obecné informace pro zákonné zástupce žáků o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit a o termínu pro vyjádření jejich zájmu o účast na vzdělávacích aktivitách či přípravě.

      Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy;
      v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020;
      v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020.

      Také prosím do 18. 5. 2020 prostřednictvím e-mailu zsbrana@gmail.com sdělte zájem o stravování ve školní jídelně a potřebu odpoledních aktivit (školní družinu).V den nástupu do školy žáci donesou podepsané Čestné prohlášení. Ke stažení zde nebo k vyzvednutí ve škole v pracovních dnech do 15 hodin.
      Veškeré podrobnější informace týkající se provozu školy (časy příchodu a odchodu žáků, konkrétní složení skupin, začátek a konec vzdělávacích aktivit, organizace provozu v šatnách, výdej obědů apod.) vám budou sděleny po závazném přihlášení žáků.

      Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

      Ranní družina není poskytována.

      Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.
      Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity.

      Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
      Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
      Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
      Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
      Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

      Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
      V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
      Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

      Školní stravování – vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel
      V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
      Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

      Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020
      Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
      Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.