ZAJÍMAVOSTI

27.10.2010 09:31

Tři čtvrtiny dětí ZŠ BRÁNA se účastní výuky na hudební nástroj v různých uměleckých školách, z nichž tři děti hrají na dva hudební nástroje.

Více než polovina dětí chodí cvičit do sportovních kroužků v místních organizacích a téměř čtvrtina žáků navštěvuje výtvarný kroužek v ZUŠ.

Polovina dětí z MŠ navštěvuje cvičení pro předškolní děti v Sokole Nová Paka.