Hledání

07.04.2010 11:00

Myšlenka možnosti vytvořit alternativní školu některé z nás provázela léta. Když se začaly objevovat konkrétní rysy tohoto díla, vyvstala otázka nová: KDE ???

Při jedné červencové procházce nám v této souvislosti jakoby oživl jeden výrobní objekt, který už byl dlouho nevyužívaný, i když plný zařízení a materiálu - a přitom jsme o něm věděli dlouho. Brzy jsme ho navštívili s realitní kanceláří. Když jsem tam tehdy viděl spadlý svod od okapu, nedalo mi to a nasadil jsem ho zpět se slovy: "...musíme si to včas opravit, aby nám déšť nepodmáčel dům." A skutečně, ačkoli jsme navštívili ještě několik objektů, posléze jsme již na podzim 2007 podepsali "předkupní smlouvu" a složili zálohu.

Bývalá hrnčírna neboli keramická manufaktura v klidném místě Nové Paky se tak stala místem, kde vidíme to Bohem připravené místo pro rozvoj dalších aktivit. Jak školy, tak Fontány, Jednoty bratrské a dalších spolupracujících subjektů.

Tak se postupně začal rýsovat projekt Brána, školní a volnočasové centrum všech generací, zkráceně centrum Brána.

Objekt a myšlenka jsou nalezeny. Kde však jsou peníze, aby se to dalo realizovat?