Novinky

     • Informace k návratu předškoláků a 1. stupně

     • Dne 12. 4. nastoupí všichni žáci 1.- 5. ročníku a předškoláci posledního povinného ročníku MŠ k prezenčnímu vzdělávání a budou pokračovat bez rotační výuky. 

      V běžném provozu bude otevřena školní družina a školní jídelna. Pokud dítě onemocní, nezapomeňte si odhlásit stravu.

      Žáci ZŠ budou potřebovat roušky, děti MŠ nikoliv. 

      Všichni budou citlivě testováni s pomocí svých učitelů 2x týdně před začátkem vyučování ve škole. Věříme, že to naše děti dobře zvládnou, pro školy byly vybrány testy vstřícné dětem. Při testování dětí MŠ a 1. – 3. r. ZŠ mohou asistovat rodiče. Více informací včetně častých dotazů naleznete na stránce MŠMT: https://testovani.edu.cz/pro-rodice .

      Tělesná výchova, plavání a zpěv se nebude vyučovat. 

      Vstup třetích osob v době provozu školy nebo družiny není umožněn, pouze v důvodných případech.

      Všichni učitelé se na děti moc těší!

      Rádi bychom Vás ještě informovali, že „testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.“