• Informace pro školní rok 2022/23

    • Kontakty:
     webové stránky: www.zsmsbrana.cz
     učitelky MŠ: tel. 734 174 833, ms@zsmsbrana.cz   
     ředitelství školy Mgr. Dana Kašparová: tel. 734 174 832,  reditelka@zsmsbrana.cz
     školní jídelna: tel. 773 785 165, jidelna@zsmsbrana.cz
     hospodářka p. R.Míchalová: tel. 734 174 832, kancelar@zsmsbrana.cz

     Finanční příspěvek na školní rok: hraďte na č. ú. 2301237342/2010 u Fio banky, do zprávy pro příjemce v int. bankovnictví napište např.: 
    • Školné – jméno a příjmení dítěte

     Děti 2,5leté k 1. 9. 2022 měsíčně Kč 1000,-- po celý šk. rok.
     Děti 3leté k 1. 9. 2022 měsíčně Kč 750,-- po celý šk. rok.
     Děti 4leté k 1. 9. 2022 měsíčně Kč 500,-- po celý šk. rok.
     Děti 5–6leté k 1. 9. 2022 měsíčně Kč 100,-- uhraďte pololetně nebo
    • ročně, nikoli měsíčně.

    Tři způsoby úhrady:

    • ročně k 30. 9. 2021 (hotově nebo převodem z účtu)
    • pololetně k 30.9.2021 a k 28.2.2022 (hotově nebo převodem z účtu)         
    • měsíčně (převodem z účtu k 20. dni)
    •  
    •  
     Stravování je automaticky nastaveno celodenní (přesnídávka, oběd,  svačina), 
     • jakékoli změny je nutné odhlašovat do 13.00 h předchozího dne přes systém Edupage nebo na tel. ŠJ. 773 785 165, formou SMS, příp. mailem: jidelna@zsmsbrana.cz.
     • neodhlášené obědy lze první den nepřítomnosti dítěte odebrat v jídelně (jen v jídlonosiči) v době 1130-1230, jinak propadají podle Zák.561/2005 Sb.;
     • pokud dítě neodhlásíte nejpozději do 13h předchozího dne,  uhradíte za každý den navíc režijní náklady do plné ceny oběda či svačiny od 2. dne jeho nepřítomnosti
     • finanční náklady za stravování hraďte na účet č. 2801237357/2010 – Fio banka.

     

     

    Nástěnka v šatně MŠ - sledujte pravidelně všechny aktuální informace:

    • změny, akce, požadavky apod;.
    • rozpis na praní ručníků;
    •  
     PROVOZ MŠ: 730 - 1500
     Rozšířený: 630  -  1620 (1500 - 1620 odpolední. aktivity říjen - květen)

     Zahájení dne: 800 – 815     
     Vyzvedávání dětí:
     • 1115 před obědem
     • 12.00 po obědě, v době odpoledního spaní do 1415 nezvoňte na MŠ
     • 14.30 – 15.00 po svačině
    • Nejpozdější odchod: 15.00

    • Odpolední aktivity: 15.00 – 16.20, příspěvek 30,- od 1.10. do  31.5.
     Vyzvedávání dětí: 16.20

     V případě ředitelského volna nebo prázdnin ZŠ je provoz MŠ od 8.00 – 15.00. Info na nástěnce MŠ.

     Omlouvání dítěte: nepřítomnost všech dětí je třeba vždy omluvit
     • nepřítomnost předškoláků (5-7letých), jejichž docházka je povinná, prosíme omluvte přednostně přes systém Edupage, případně SMS, telefonátem nebo osobně,
     • ostatní děti omlouváme bez udání důvodu a podpisu

              
    Předávání dětí:

    • děti předávejte do třídy již převlečené se srovnanými věcmi v šatně učitelce osobně,
    • nenechávejte je bez dozoru samotné;
     veďte je k samostatnosti (vyšetřete si pro to čas); ať znají své náhradní oblečení;
    • po odchodu z MŠ zanechejte v šatně pořádek, bačkory ukládat do polic.
          
     Vyzvedávání dětí je možné pouze osobami uvedenými ve Zmocnění.

     Pohyb na školní zahrádce jen s dohledem dospělého na vlastní zodpovědnost.

     

     

    Přehled potřebných věcí:

    • tričko, tepláky či zástěru s kapsou pro kapesník, spod. prádlo, ponožky - vše po 1 ks, kontrolujte a doplňujte podle potřeby, vše označené  -  podepsané gumáky mají děti pod lavičkou).
    • dejte dětem vhodné venkovní oblečení, látkový kapesník do kapsy bundy, pláštěnku dle potřeby (ne deštník), pokrývku hlavy, pyžámko a podložku na lehátko (proti náhodnému pročůrání), tahací papírové kapesníky (v krabičce po 200 ks), zubní pastu, kartáček a podepsaný stabilní kelímek,
    • ručníčky máme erární, budeme však dávat na praní každý pátek odpoledne (dle rozpisu).  
    •  každé dítě má v šatně svůj věšáček označený obrázkem;
    • stejný obrázek mají děti v koupelně, na postýlce, na krabičce s výrobky, také jej umístí v šatně po obědě - po spaní;
    • nepoužívejte igelitky, či pytlíky, ze kterých si dítě neumí věci samo vyndat ani zpět uklidit.
    • do konce prvního týdne donesou rodiče  vyplněné Zmocnění (k vyzvedávání dítěte)
    • V průběhu roku nahlašujte změny týkající se dítěte či rodičů (změny ZP, stěhování, apod.);

     Učte děti
    •  nesahat na věci druhých;
    •  nenosit do školky své vlastní hračky,  neručíme za ně;
    • správně vyslovovat;
    •  správně smrkat!       

     Nástěnka v šatně MŠ - sledujte pravidelně všechny aktuální informace,
     změny, akce, požadavky apod.;
     Krabičky s pracemi dětí průběžně vyzvedávejte v policích v šatně.

     Logopedická prevence každou středu od 14.9.22, 12:30-14:00                                                                                                 
     Odpolední aktivity budou probíhat od 1.10.22-31.5.23, 15 - 16:20
     PO „Angličtina“   (p.uč. Mariia)
     ÚT „Ferda“   (p.uč. Míla Š.)
     ST „Zpěváčci - hry, hudba, zpěv (p.uč. Lenka Ch.) 15 - 15:45
     ČT „Poutníci“ - (p. uč. Petra K.)
                                                            
     Přihlášky - do konce září, formuláře v MŠ; cena pro dítě 30,- Kč/den.

     Cvičení v sokolovně pravidelně každou středu jako vloni od 7.9. do 31.5.
    • Necvičíme v prázdninovém provozu a během ŘV ZŠ (viz nástěnka).
    •  Odchod z MŠ do sokolovny v 815.
    •  Příchod ostatních do sokolovny v 845, pak se budova zamyká.
     S sebou:
    •  jednoduchý batoh na zip či přezku + jištění vpředu na prsou spínáním či šňůrkou, aby nepadal stále z ramen,
    •  vždy lahev s pitím!, svačinka je z MŠ;
    •   pevné přezůvky na cvičení, tričko s krátkým rukávem, mikinu, tepláčky (žádné džíny, sukénky, apod.;
    •  pláštěnku dle potřeby.