• Informace pro školní rok 2023/24

     

    Kontakty:                       

    webové stránky: www.zsmsbrana.cz

    telefon MŠ: tel. 734 174 833, ms@zsmsbrana.cz   

    ředitelství školy Mgr. D. Kašparová: tel 734 174 832,  zs@zsmsbrana.cz

    vedoucí stravování Ing. A. Jodasová: tel. 773 785 165, jidelnabrana@gmail.com

    hospodářka Ing. R. Míchalová: tel. 734 174 832, kancelar@zsmsbrana.cz

    _________________________________________________________________

     

    Informace (změny, akce, požadavky apod)

    • (před)školní informační systém Edupage
    • Na základě vaší emailové adresy vám bude přiděleno přihlašovací heslo do systému Edupage. Systém slouží k omlouvání docházky dítěte, přihlašování a odhlašování stravy a informování o akcích školy.

    • FB skupina – „MŠ Brána“
    • Nástěnka v šatně MŠ

     

    Finanční příspěvek na školní rok: hraďte na č. ú. 2301237342/2010 u Fio banky, do zprávy pro příjemce v int. bankovnictví napište např.: Školné – jméno a příjmení dítěte

     

    Děti 2,5leté k 1. 9. 2022     měsíčně Kč 1000,-- po celý šk. rok.

    Děti 3leté k 1. 9. 2022       měsíčně Kč  750,-- po celý šk. rok.

    Děti 4leté k 1. 9. 2022       měsíčně Kč  500,-- po celý šk. rok.

    Děti 5 – 6leté k 1. 9. 2022 měsíčně Kč  100,-- uhraďte pololetně nebo ročně, ne měsíčně.

     

    Tři způsoby úhrady: a) ročně                 k 30. 9. 2022 (hotově nebo převodem z účtu)

    b) pololetně        k 30.9.2022 a k 28.2.2023 (hotově nebo převodem z účtu)         

    c) měsíčně         (převodem z účtu k 20. dni)

     

     

     

    Stravování je automaticky nastaveno celodenní (dopol. přesnídávka, oběd, odpol. svačinka), jakékoli změny je nutno odhlašovat (viz níže).

    • veškeré odhlašování obědů a svačinek funguje přes systém EduPage
    • vedoucí stravování sms na tel. 773785165 nebo e-mail: jidelnabrana@gmail.com;
    • neodhlášené obědy lze první den nepřítomnosti dítěte odebrat v jídelně (jen v jídlonosiči) v době 1130-1230, jinak propadají podle Zák.561/2005 Sb.;
    • pokud dítě neodhlásíte nejpozději do 13h předchozího dne, uhradíte za každý den navíc režijní náklady do plné ceny oběda či svačiny od 2.dne jeho nepřítomnosti.
    • finanční náklady za stravování hraďte na účet č. 2801237357/2010 – Fio banka

     

    PROVOZ MŠ        730 – 1500

    Rozšířený              630 – 1630   (1500 - 1620 odpolední. aktivity)

     

    Zahájení dne:          800 – 810       

    Vyzvedávání dětí:    1115 před obědem

            1200 po obědě, v době odpoledního spaní do 1415 nezvoňte na MŠ

            1430 – 1500 po svačině

    Nejpozdější odchod: 1500

    Odpolední aktivity: 1500 – 1620, příspěvek 30Kč, probíhají od 1. října do 31. května

    Vyzvedávání dětí:    1620

     

    V případě ředitelského volna ZŠ je provoz MŠ od 8.00 – 15.00. Info na nástěnce MŠ.

           

     

    Omlouvání dítěte: nepřítomnost všech dětí je třeba vždy omluvit

    • nepřítomnost předškoláků (5-7letých), jejichž docházka je povinná, prosíme, omluvte neprodleně (Edupage, osobně nebo SMS)
    • dodatečně je potřeba Váš podpis na Omluvném listě (u paní učitelky),
    • ostatní děti omlouváme bez udání důvodu a podpisu
    •           

    • Předávání dětí:     

    • děti předávejte do třídy již převlečené se srovnanými věcmi v šatně učitelce osobně,
    • nenechávejte je bez dozoru samotné;
    • veďte je k samostatnosti (vyšetřete si pro to čas); ať znají své náhradní oblečení;
    • po odchodu z MŠ zanechejte v šatně pořádek, bačkory ukládat do polic.

                   

               Vyzvedávání dětí je možno pouze osobami uvedenými ve Zmocnění (dodejte v prvním týdnu měsíce září).

     

    Pohyb na školní zahrádce jen s dohledem dospělého na vlastní zodpovědnost.

     

    Přehled potřebných věcí:

    • Gumáky a pláštěnka (podepsané)
    • Vhodné venkovní oblečení
    • Náhradní oblečení dovnitř (tričko, kalhoty, spodní prádlo)
    • Pyžamo, podložka na lehátko
    • Kartáček, pasta, kelímek
    • Balené kapesníky
    •          

    Každé dítě má vlastní obrázkovou značku. (šatna, koupelna, postýlka, krabička s výrobky)

     

    V průběhu roku nahlašujte změny týkající se dítěte či rodičů (změny ZP, stěhování, apod.)

     

     

    Učte děti:  

    • nesahat na věci druhých;
    • nenosit do školky své vlastní hračky, neručíme za ně;
    • správně vyslovovat;
    • správně smrkat!