• Informace pro školní rok 2021/22 MŠ Brána

    Kontakty:
    webové stránky: www.zsmsbrana.cz
    učitelky MŠ: tel. 734 174 833, ms@zsmsbrana.cz   
    ředitelství školy Mgr. Dana Kašparová: tel 734 174 832,  reditelka@zsmsbrana.cz
    školní jídelna: tel. 773 785 165, jidelna@zsmsbrana.cz
    hospodářka p. E. Balcarová: tel. 734 174 832, kancelar@zsmsbrana.cz

     

    Finanční příspěvek na školní rok: hraďte na č. ú. 2301237342/2010 u Fio banky, do zprávy pro příjemce v int. bankovnictví napište např.: Školné – jméno a příjmení dítěte

     

    Děti 2,5leté k 1. 9. 2021     měsíčně Kč 1000,-- po celý šk. rok.
    Děti 3leté k 1. 9. 2021       měsíčně Kč  750,-- po celý šk. rok.
    Děti 4leté k 1. 9. 2021       měsíčně Kč  500,-- po celý šk. rok.
    Děti 5 – 6leté k 1. 9. 2021 měsíčně Kč  100,-- uhraďte pololetně nebo ročně, ne měsíčně.

     

    Tři způsoby úhrady:

    1. ročně k 30. 9. 2021 (hotově nebo převodem z účtu)
    2. pololetně k 30.9.2021 a k 28.2.2022 (hotově nebo převodem z účtu)         
    3. měsíčně (převodem z účtu k 20. dni)

     

    Stravování je automaticky nastaveno celodenní (dopol. přesnídávka, oběd, odpol. svačinka), jakékoli změny je nutno odhlašovat přes systém Edupage.

    • neodhlášené obědy lze první den nepřítomnosti dítěte odebrat v jídelně (jen v jídlonosiči) v době 1130-1230, jinak propadají podle Zák.561/2005 Sb.;
    • pokud dítě neodhlásíte nejpozději do 13h předchozího dne, uhradíte za každý den navíc režijní náklady do plné ceny oběda či svačiny od 2. dne jeho nepřítomnosti
    • finanční náklady za stravování hraďte na účet č. 2801237357/2010 – Fio banka.

    Nástěnka v šatně MŠ - sledujte pravidelně všechny aktuální informace:

    • změny, akce, požadavky apod;.
    • rozpis na praní ručníků;
    • důležité - zapisujte denní docházku dětí.

     

    Opatření Covid19: všichni příchozí si před vstupem do MŠ vydezinfikují ruce a dále se zdržují pouze v šatně MŠ po dobu nezbytně nutnou k předání, vyzvednutí dětí a potřebné komunikaci s učitelem. Používání roušky je dobrovolné.

     

    PROVOZ MŠ730 - 1500

    Rozšířený: 630  -  1630 (1500 - 1620 odpolední. aktivity)

     

    Zahájení dne: 800 – 815      

    Vyzvedávání dětí:

    • 1115 před obědem
    • 12.00 po obědě, v době odpoledního spaní do 1415 nezvoňte na MŠ
    • 14.30 – 15.00 po svačině

    Nejpozdější odchod: 15.00

    Odpolední aktivity: 15.00 – 16.20, příspěvek 20Kč, probíhají od 1. října do 31. května

    Vyzvedávání dětí: 16.20

     

    V případě ředitelského volna ZŠ je provoz MŠ od 8.00 – 15.00. Info na nástěnce MŠ.

     

    Omlouvání dítěte: nepřítomnost všech dětí je třeba vždy omluvit

    • nepřítomnost předškoláků (5-7letých), jejichž docházka je povinná, prosíme omluvte přednostně přes systém Edupage, případně SMS, telefonátem nebo osobně,
    • ostatní děti omlouváme bez udání důvodu a podpisu

              

    Předávání dětí:

     - děti předávejte do třídy již převlečené se srovnanými věcmi v šatně učitelce osobně,

     - nenechávejte je bez dozoru samotné;

     - veďte je k samostatnosti (vyšetřete si pro to čas); ať znají své náhradní oblečení;

     - po odchodu z MŠ zanechejte v šatně pořádek, bačkory ukládat do polic.

            

             Vyzvedávání dětí je možno pouze osobami uvedenými ve Zmocnění.

     

    Pohyb na školní zahrádce jen s dohledem dospělého na vlastní zodpovědnost.

     

    Přehled potřebných věcí:

    -   tričko, tepláky či zástěrku s kapsou pro kapesník, spod. prádlo, ponožky - vše po      1 ks, kontrolujte a doplňujte podle potřeby -  vše označené; (podepsané gumáky mají děti pod lavičkou).

    -   dejte dětem vhodné venkovní oblečení, látkový kapesník do kapsy bundy, pláštěnku dle potřeby (ne deštník), pokrývku hlavy, pyžámko a podložku na lehátko (proti náhodnému pročůrání), tahací papírové kapesníky (v krabičce po 200ks), zubní pastu, kartáček a podepsaný stabilní kelímek,

    -   ručníčky máme erární, budeme však dávat na praní každý pátek odpoledne (dle rozpisu).  

    -   každé dítě má v šatně svůj věšáček označený obrázkem;

    -   stejný obrázek mají děti v koupelně, na postýlce, na krabičce s výrobky, také jej vloží do košíčku při příchodu: oranžový - po obědě, modrý – spaní;

    -   nechte dítě, aby si každé ráno našlo svůj obrázek samo a dalo jej do správného košíčku!

    -   nepoužívejte igelitky, či pytlíky, ze kterých si dítě neumí věci samo vyndat ani zpět uklidit.

    Do konce prvního týdne v září donesou rodiče nově příchozích dětí:

    -    kopii průkazu zdravotního pojištění

    -    vyplněné Zmocnění (k vyzvedávání dítěte)

    V průběhu roku nahlašujte změny týkající se dítěte či rodičů (změny ZP, stěhování, apod.);

     

    Učte děti:  

    -    nesahat na věci druhých;

    -    nenosit do školky své vlastní hračky,  neručíme za ně;

    -    správně vyslovovat;

    -    správně smrkat!        

     

    Nástěnka v šatně MŠ - sledujte pravidelně všechny aktuální informace:

    -    změny, akce, požadavky apod.;

    -    rozpis na praní ručníků;

    -    důležité - zapisujte včas denní docházku dětí (nesouvisí s jídelnou!).

     

    Krabičky s pracemi dětí průběžně vyzvedávejte v policích v šatně.

     

    Logopedická průprava – každé úterý a čtvrtek, noste procvičovací sešity s sebou.

                                                                                                     

    Odpolední aktivity budou probíhat od října

     

    PO     „Španělština“      (p.uč. Pavla F.)

    ÚT     „Pohybovky“       (p.uč. Petra K.)

    ST      „Zpěváčci - hry, hudba, zpěv (p.uč. Pavla Š. a Lenka Č.)

    ČT      „Předškoláci“ - pro předškoláky ve věku 5 – 6/7 let (p.uč. Petra M.)

                                                                  

    Přihlášky - do konce září, formuláře v MŠ; cena pro dítě 20,- Kč/den.

     

    Cvičení v sokolovně pravidelně každou středu jako vloni (od 16. 9. do 31. 5).

              Necvičíme v prázdninovém provozu a během ŘV ZŠ (viz nástěnka).

    -      Odchod z MŠ do sokolovny v 815.

    -      Příchod ostatních do sokolovny v 845, pak se budova zamyká. 

    S sebou:

    -   jednoduchý batoh na zip či přesku + jištění vpředu na prsou spínáním či šňůrkou, aby nepadal stále z ramen,

    -   vždy lahev s pitím!, svačinka je z MŠ;

    -   pevné přezůvky na cvičení, tričko s krátkým rukávem, mikinu, tepláčky (žádné džíny, sukénky, apod.;

    -   pláštěnku dle potřeby.