• O MŠ

    • Mateřská škola je otevřena všem dětem bez rozdílu. Jde o školu rodinného typu, která je založena na fungující spolupráci rodič – dítě – učitel, respektuje individuální přístup ke každému dítěti. Děti se vzdělávají v některých činnostech společně, v jiných odděleně v závislosti na počtu přítomných dětí a jejich věkovém rozložení. Každé ráno začíná společným zahájením dne, kde jsou společně všechny děti. Tam mají možnost přijít také rodiče i veřejnost.

     Mateřská škola zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a všestranný rozvoj jeho osobnosti. Navazuje na výchovu v rodině a v součinnosti s ní zajišťuje rozvíjení dětských schopností a dovedností tak, aby byla respektována dětská individualita. Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „KLÍČ“ (K - komunikace, L - laskavé vztahy, I – individuální přístup, Č – činorodost).

    • Odpolední aktivity

    • Pondělí

     ŠPANĚLŠTINA" - p. uč. Pavla F.    


     Úterý

     POHYBOVKY - p. uč. Petra K.


     Středa

     ZPĚVÁČCI hudebně pohybové aktivity, rodiče a ostatní vítáni - p. uč. Pavla Š. a Lenka Č.


     Čtvrtek

     PŘEDŠKOLÁCI - pro předskoláky ve věku 5-6/7 let - p.uč. Petra M.

      

     Přihlášky – do konce září, formuláře v MŠ; cena pro dítě 20,- Kč/den.