Plán BRÁNY pro šk. rok 2010/2011

Plán práce pro školní rok 2010/2011 pro rodiče

 

 

1. Schůzky s rodiči MŠ

Úterý 31. 8. 2010 od 16 hodin, následující 1-2 budou upřesněny podle potřeby

 

2. Třídní schůzky ZŠ

Od 15 hodin v termínech:         7/9;      9/11;    11/1;    8/3;      10/5

 

3. Konzultace s rodiči

Individuálně podle rozpisu po 15. minutách s dítětem:

V dohodnutém čase v těchto dnech:     12/10;  14/12;  12/4

 

4. Termíny prázdnin ve školním roce 2010/2011

Podzimní      27. a 29. 10. 2010                    Vánoční           23.- 31. 12. 2010

Pololetní        4. 2. 2011                               Jar                 28. 2.- 4. 3. 2011

Velikonoční   21. a 22. 4. 2011                      Letní                1. 7. - 31. 8. 2011

 

5. Ředitelské volno

Pondělí 27. 9. 2010;    v červnu 3 dny: 13. - 15. 6.

 

6. Den otevřených dveří ZŠ, MŠ

Čtvrtek 21. 10. 2010 od 8 do 17 hodin           (s významnými osobnostmi)

 

7. Vánoční besídka ZŠ, MŠ

Úterý 21. 12. 2010 v 10,30

 

8. Termín zápisu do ZŠ

Čtvrtek 27. 1. 2011 od 13 do 17 hodin

 

9. Termín zápisu do MŠ

Čtvrtek 5. 5. 2011 od 8 do 17 hodin s besídkou ke Dni matek od 11 hodin

 

10. Školní výlety

Škola v přírodě v Rokytnici nad Jizerou                6.-9. 9. 2010

Šťastná země v Radvánovicích ZŠ a MŠ (bus)     15. 9. 2010

Výlet do Prahy                                                  22. 9. 2010

 

11. Kulturní a sportovní akce

Kurz plavání v Jilemnici (změny vyhrazeny vedením bazénu) 6. 10. – 22. 12. 2010

Adventní zpívání v PZE na Staoměstském náměstí              Prosinec 2010

Adventní koncert v Jednotě bratrské                                   Prosinec 2010

Novopacký slavíček                                                          Březen, duben 2011

Jarní koncert sborů                                                           Duben 2011

Akademie KSPV v MKS                                                   Květen 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRÁNA, základní škola a mateřská škola
Kollárova 456, 509 01 Nová Paka
tel.: 493539770, 493722605, (493539768)                                      
e-mail: zsbrana@gmail.com
https://jbnp.cz

IČ 71340947