Jak nás můžete podpořit?

01.05.2010 00:00

Jak se můžete dočíst v kapitole projekt BRÁNA, potřebujeme sehnat mnoho peněz, abychom mohli rekonstruovat bývalo keramickou manufakturu na bezbariérové centrum Brána pro školní činnost a volnočasové aktivity všech generací.

Proto jsme vděční za každý dar v jakékoli výši.

Také bychom s Vámi o Vaší podpoře rádi mluvili, abychom vám vše mohli detailně vysvětlit a také abyste pro nás nezůstali v anonymitě.

Přispět můžete na účet 2400072926 / 2010, variabilní symbol 340.

My Vám pak můžeme zase vystavit potvrzení o daru pro odpočet ze základu pro výpočet daně.

Děkujeme