HOSTÉ

27.10.2010 09:55

Naše děti besedovaly s hosty ze zahraničí (Barcelony, Kanady) a také se zajímavými tuzemskými osobnostmi (chovatelé ovcí a koz, košíkář, kynoložka). Dále se setkaly se sponzory naší školy z Krahulova, s dětským pěveckým sborem Loučňáček z Loučné. Děti absolvovaly třídenní intenzivní  kurz anglického jazyka s rodilými mluvčími z USA a jednodenní kurz výuky hudby s absolventkou pardubické konzervatoře a UK Praha.