Novinky

     • Návrat k prezenční výuce

     • Od pondělí 30. listopadu 2020 se otevírá prezenční výuka pro celou ZŠ Brána.

      Žáci se budou vzdělávat dle původního rozvrhu. Mají povinnost nosit roušky, mít ve třídě teplé oblečení z důvodu častého větrání.

      Tělesná výchova bude probíhat formou vycházek a cvičení venku, předmět Pěvecký sbor bude mít formu tance nebo dramatické výchovy.

      Školní družina ranní a odpolední , také školní jídelna jsou v běžném provozu.

      Dle doporučení ministerstva budou žáci vzděláváni také ve venkovních prostorách.

      Rodičům není dovolen vstup do budovy školy, pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření.

      Školní jídelna - od 30.11.2020 jsou žáci všech ročníků automaticky přihlášeni ke stravování. V případě potřeby tedy stravu odhlašte.

     • Létající ptačí krása

     • Vernisáž soutěžních výtvarných prací "Létající ptačí krása" se uskuteční dne 3. prosince 2020 v 16.30 v prostorách ZŠ Brána. Informace týkající se dnů otevřených dveří zveřejníme později dle aktuálního epidemiologického vývoje. Na vítěze soutěže čekají diplomy s knižní odměnou a všichni účastníci si mohou odnést malou pozornost. Jména vítězů ve všech kategoriích budou zveřejněna 30. 11. 2020 na webu školy. 

      Děkujeme všem mladým umělcům za zdařilá výtvarná díla!

     • Návrat nejmladších žáků k prezenční výuce!

     • Dne 18. 11. 2020 nastoupí 1. a 2. ročník ZŠ. V provozu je školní družina a školní jídelna. Zpěv a sportovní činnosti jsou zakázány, ale budou probíhat časté vycházky na čerstvém vzduchu. Nezapomeňte nosit roušky a teplé oblečení do tříd z důvodu častého větrání. 

     • Oznámení školní jídelny

     • Žáci 1. a 2. třídy se vrací od 18.11.2020 k prezenční výuce. Od tohota data jsou automaticky přihlášeni ke stravování. V případě potřeby tedy prosíme o připadné odhlášení.