Náš tým

Mgr. Dana Kašparová

Ředitelka ZŠ a MŠ

Učitelka 1. a 2. stupně (anglický jazyk)

Obor:

 • Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Telefon: 734 174 832 (13 - 16 hodin)

E-mail: dana.kasparova@zsmsbrana.cz

Bohdan Čančík

Zřizovatel školy BRÁNA

Statutární zástupce Sboru Jednoty bratrské 
v Nové Pace

https://www.jbnp.cz

Ing. Milena Čančíková

Zástupkyně ředitelky školy

Učitelka 2. stupně

Obor: 

 • Technologie celulózy, papíru a textilu 

E-mail: milena.cancikova@zsmsbrana.cz

Bc. Juda Kaleta

Učitel 2. stupně

Obor:
 • Čeština, dějepis

Email: juda.kaleta@zsmsbrana.cz

Mgr. Anna Jiříčková

Učitelka 2. stupně

Obor:

 • Učitelství pro střední školy - hudební výchova a matematika 

Email: anna.jirickova@zsmsbrana.cz

Mgr. Milan Oláh

Učitel 2. stupně ( chemie)

Obor:    

 • Farmacie , praxe v lékárnictví 17 let
 • Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ

Email: milan.olah@zsmsbrana.cz

Mgr. Jiřina Čančíková

Učitelka 2. stupně

Obor
 • Specializace v pedagogice - Anglický a španělský jazyk

 • Anglická a španělská filologie

E-mail: jirina.cancikova@zsmsbrana.cz

Bohumír Včelák

Asistent pedagoga a vychovatel ŠD 

Obor: 

 • Asistent pedagoga
 • Předškolní a mimoškolní pedagog

Email: bohumir.vcelak@zsmsbrana.cz

Petra Merhulíková, DiS.

Učitelka 1. stupně ZŠ

Obor:

 • Pedagogika MŠ - vychovatelství 
 • studium 1. ročníku TUL, obor učitelství pro 1. st. ZŠ

Email: petra.merhulikova@zsmsbrana.cz

Iva Dobrá

Asistenka pedagoga, vychovatelka ŠD

Obor: 

 • - Asistent pedagoga
 • - Předškolní a mimoškolní pedagog

Email: iva.dobra@zsmsbrana.cz

Mgr. Pavlína Bulušková

Výchovná poradkyně (tč na MD)

Obor: 

 • Předškolní a mimoškolní pedagogika 
 • Učitelství pro 1. stupeň základní školy, specializace speciální pedagogika

Email: pavlina.buluskova(zavináč)gmail.com

Ing. Aneta Jodasová

Učitelka ZŠ

Obor:

 • Technologie potravin
 • Pedagog volného času
 • Poradce pro výživu
E-mail: aneta.jodasova@zsmsbrana.cz

Miloslav Šimek

Asistent pedagoga

Obor: 
 • Asistent pedagoga
 • Cvičitel 3. třídy, všeobecná gymnastika 2. třídy
E-mail: miloslav.simek@zsmsbrana.cz

Erika Ponková

Učitelka MŠ

Obor: 

 • Pedagogické lyceum, Speciální pedagogika

Email: eraponkaslunicko(zavináč)seznam.cz 

Petra Křížová

Učitelka MŠ

Obor: 

 • Předškolní a mimoškolní pedagogika

Email: petra(zavináč)bckriz.cz

 

Helena Pernerová, DiS.

Učitelka MŠ

Obor: 

 • Předškolní a mimoškolní pedagogika

Marie Vantulová

Vedoucí kuchařka

Obor: 
 • Kuchařka vyučená pro školky a školní jídelny
 • Pedagog volného času

Email: jidelnabrana(zavináč)gmail.com

Martin Kühnel

Kuchař

Obor:
 • Kuchař, číšník
 • Hotelnictví a turismus

Eva Balcarová

Hospodářka

Obor:
 • Ekonomie, účetnictví
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů

Email: kancelar@zsmsbrana.cz